top of page

Dokumentární fotografie

Dokumentární fotografii se Vít Mádr věnuje průběžně. Kromě tematických cyklů (Fotím, fotíš, fotíme, Sametová revoluce 1989, Nalezená zátiší, Káznice …) dokumentuje prostředí kolem svých cest. Zde mu nejde o zvěčnění děje na konkrétním místě či o místo samé, ale o zajímavá kompoziční a dějová ztvárnění, které daná lokalita nabízí. Ta pak již tvoří pouze (často anonymní) kulisu.

Původní fotografické dokumenty jsou ze druhé poloviny 80. let a až do cca roku 2003 jsou fotografované na analogový film. Pozdější práce jsou již fotografované digitálně.

Nafotografovaných scén
je mnohem více, zatím nejsou digitalizované.

Dokument fotografovaný na klasický film (část digitalizovaných snímků)

Dokument fotografovaný digitálně (částečný výběr)
 

Dokument - Káznice

V projektu Káznice (2013 až 2018) jsem fotografoval brněnskou Káznici na Cejlu. První soubor nazvaný Káznice představuje Káznici v její podobě, jak ji může vnímat běžný návštěvník. Druhý soubor Stopy zachycuje konkrétní stopy, které zde zanechali nedobrovolní vězni, převážně z 50. let minulého století. Poslední soubor Doteky je principem vytváření podobný souboru Transformace. Delšími expozicemi či vícenásobnými expozicemi jsem zachycoval subjektivně pocity, které mohli v době své internace pociťovat uvěznění.
Z těchto tří souborů jsem následně vydal v malém nákladu knížku s názvem Káznice.

Káznice

Doteky