top of page

Colors - free creation - 90s

ARTY - počáteční etapa
Koláže analogových ručně kolorovaných fotografií. Finální velikost koláží je šíře cca 1 metr.

ARTY - druhá etapa
Koláže ručně kolorovaných analogových fotografií, výsledná koláž je expresívně doplněna zásahy pomocí olejových barvev. Finální velikost koláží je šíře cca  0,5 až 1 metr.

ARTY - třetí etapa - STOPY
Koláže digitálně vytvořených a upravených fotografií, výsledná koláž je následně doladěna pomocí olejomalby.
Finální velikost koláží je šíře cca 1 metr.

bottom of page