top of page

Zpracování osobních údajů a ochrana osobních údajů:

Informace o vaší osobě (jméno a příjmení, emailová adresa a datum a typ kurzu, který jste absolvovali nebo na který jste se hlásili) používáme pouze pro interní potřebu kontaktů pro zasílání informačních emailů a pro evidenci přihlášených zájemců na kurzy a nepředáváme tyto informace žádným třetím stranám. V každém případě ctíme zásady zpracování osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním informačních emailů můžete kdykoliv odvolat, můžete také kdykoliv požádat o vymazání veškerých informací o vaší osobě z naší databáze.

Pro workshopy platí stejná pravidla jako pro kurzy. Dále je uváděn jen termín kurz, vše platí i pro workshopy.

Přihlašování na kurz:

Přihlaste se pomocí emailu studiovitmadr@gmail.com

 

na uvedený email na zašlete tyto informace:

vaše jméno a příjmení

o jaký kurz máte zájem

termín kurzu

váš email

vaše telefonní číslo

pokud vám do tří dnů nepřijde email se zálohovou fakturou, kontaktujte provozovatele prostřednictvím emailu znovu, připište však, že jde o druhé přihlášení.

Obchodní podmínky:

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami (zájemce o kurz, účastník kurzu, provozovatel kurzů).

 

Přihlášení na kurz je možné nejpozději 8 dní před termínem kurzu. Po tomto datu se již rozhoduje podle počtu přihlášených, zda je kurz naplněný a zda se bude konat. Provozovatel neručí za možnost se přihlásit na kurz později než 8 dnů před termínem.

Platby kurzovného je možné realizovat pouze bankovním převodem. Místo na kurzu rezervuje provozovatel až po zaplacení plné částky kurzovného. 

Přihlášení na kurz je bráno jako uzavření smlouvy a tudíž je zájemce povinen splnit veškeré náležitosti jako platba a zároveň klient tímto potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami.

Provozovatel kurzu je plátcem DPH. Každý přihlášený obdrží emailem zálohovou fakturu a po zaplacení celé fakturované částky obdrží emailem informaci, že platba je přijata a že místo na kurzu je rezervované. Pokud platba nebude na účtu provozovatele kurzu 7 dnů před termínem kurzu, nemůže provozovatel zaručit zájemci místo na kurzu.

Každý účastník kurzu dostane v týdnu před termínem kurzu emailem informace o místě a čase konání a další informace. V případě, že účastník tyto informace neobdrží tři dny před termínem kurzu, je nutné, aby o této skutečnosti informoval co nejdříve provozovatele. Provozovatel nebere odpovědnost za to, když účastník nepřijme informační email, když se účastník opozdí nebo když na již rezervovaný kurz nepřijde či přijde na místo, kde se kurz nekoná.
Během kurzu dostane účastník daňový doklad k zaplacené částce za kurz.

Provozovatel si vyhrazuje zrušit vyhlášený kurz a to z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných technických důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, ale v tomto případě musí účastníkům tuto skutečnost oznámit a může to být důvodem k bezplatnému zrušení objednávky ze strany účastníka.

V případě, že se kurz z důvodu nenaplnění  či jiného důvodu nebude konat nebo v případě, že zájemce pošle zálohu a na kurzu již nebude místo, budou peníze zájemcům vráceny nejpozději do 14 dnů po termínu kurzu.

 

Provozovatelem kurzů je fotograf Vít Mádr. Plné obchodní jméno: Ing. Vít Mádr, Chládkova 8, 61600 Brno, ičo 10536892, dič: CZ5903222259.

Zájemcem je fyzická nebo právnická osoba, která se prostřednictvím emailu přihlásí na kurz.

Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která absolvuje kurz nebo která má kurz zaplacený a má tímto rezervované místo na kurzu.

Kurzovným se rozumí poplatek účastníka za účast na kurzu nebo workshopu. Kurzovné je vyhlašováno spolu s termínem kurzu.

Každý účastník kurzu bere na vědomí, že fotografie, které během kurzu nafotografuje, jsou určeny ke studuijním účelům. Pokud má zájem je prezentovat na svém webu, na sociálních sítích nebo jinak, musí u každé fotografie uvést, že byla fotografována na kurzu (nebo workshopu) Víta Mádra). Je to z toho důvodu, že účastník není jediným autorem vzniklé fotografie, spoluautorem je lektor (který ladí světelnou atmosféru, často kompozici a podobně), mnohdy i další účastníci. V případě fotografování modelek si musí účastník kurzu zajistit pro každou fotografii souhlas modelky.

Přihlášením se na kurz zájemce souhlasí s tím, že provozovatel kurzů mu může zasílat občasné emaily s nabídkami dalších kurzů. Tyto emaily nejsou častější než 1x za měsíc. Každý má možnost se odhlásit z adresáře pro zasílání těchto informačních emailů.

Storno poplatky a zrušení účasti

Pokud chce účastník zrušit svoji účast na kurzu, je tak povinen učinit písemně emailem a provozovatel mu musí tuto skutečnost emailem potvrdit. 

Storno poplatky:

  • 8 dní a více před začátkem kurzu – 0% storno poplatku z kurzovného

  • 4 dny před začátkem kurzu – 35% storno poplatku z kurzovného

  • 1 den před začátkem kurzu – 60% storno poplatku z kurzovného

  • účastníkem nezrušeno vůbec – 100% storno poplatku z kurzovného

Způsob úhrady

Účastník je povinen uhradit kurzovné bankovním převodem.

Číslo účtu: Česká spořitelna: 1356487379/0800. Variabilní symbol obdrží každý zájemce spolu s potvrzením objednávky a informacemi o způsobu platby.

Reklamační řád

Případnou reklamaci musí klient podat písemně. Reklamace jsou vyřizovány individuálně.

bottom of page